โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างคนเก่ง  คนดี  มีสุข  กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิไทยรัฐ

ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขต่อไปในภายภาคหน้า  โดยมีวิทยากร และคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพมาให้ความรู้กับนักเรียนตลอดระยะเวลาในการอบรม

 

>>>คลิ๊กเพื่อดูอัลบั้มภาพ<<<