โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิไทยรัฐ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจะจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ได้ ติดต่อ อ.ธัญญพัทธ์  ๐๒ - ๙๙๔ - ๐๙๓๖