โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลงข่าว

นายปัญญา แก้วกียูร ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. แถลงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดเวทีวิชาการ เรื่อง ประถมกรุงเทพดีที่สุด Simply The Best เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ นิทรรศการของครู นักเรียน การแสดงศักยภาพของนักเรียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งการแข่งขัน ประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิร่วมฉัตร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สพม.กทม.๑-๒ สพป.สมุทรปราการ ๒ รวมทั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชน งานดังกล่าวจัดขึ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นประธานเปิดงาน
สำหรับเวทีวิชาการ จะมีวิทยากรมาร่วมงานมากมาย อาทิ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ บรรยายเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช บรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ และอาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว บรรยายเรื่อง Home School นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ บรรยายเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย นายปราโมทย์ ขจรภัย บรรยายเรื่อง คณิตศาสตร์สู่โอลิมปิด นางสาวอัษรา ประสิทธิ์ศิลป์ นายชลธี กุลประดิษฐ์ บรรยายเรื่องการนำเสนอ Best Practices การสอนภาษาอังกฤษ นางศุภศิตา รสโหมด บรรยายเรื่องการศึกษาพิเศษ นอกจากนั้นยังมีเรื่องการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการและฟังการบรรยายพิเศษได้ทั้ง ๒ วัน