โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น  โดยมีผู้ปกครองและตัวแทนคุณแม่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง  ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีผลงานทางวิชาการ และนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ รวมถึงวันอาเซียนด้วย

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนคุณแม่  ตัวแทนคุณครู ตัวแทนนักเรียน ได้ถวายพานพุ่มแด่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ถัดจากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกรวยถวายพระพรชัย และกล่าวบทอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  หลังจากนั้นคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งโรงเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริฐพระบารมี สดุดีมหาราชา และเพลงวันแม่อย่างพร้อมเพรียงกัน  ต่อจากนั้นมีการแสดงจากชุมนุมนาฏศิลป์  ชุมนุมดนตรีไทย  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ MEP สร้างความสนุกสนาน และประทับใจต่อทุกคนที่ได้ชม นอกจากนี้ นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้มอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่น ประจำปีนี้อีกด้วย 

เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการประกวดร้องเพลงวันแม่    การประกวดการแต่งกายประจำชาติอาเซียน และกิจกรรมอื่น ๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก