โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ โชว์นิทรรศการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิษณุ  เครืองาม เป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด พร้อมมอบให้กับท่านประธานในพิธีตอนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่เป็นเลิศทางวิชาการของมูลนิธิไทยรัฐ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ  ภายในงานมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘