โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษา ณ สวนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวิชาลูกเสือตามระดับ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและฝึกระเบียบวินัย รวมถึงเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม และมีนายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรยนเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย โดยมีการเปิดกอง เข้าฐานกิจกรรมผจญภัย เดินทางไกล การชุมนุมรอบกองไฟ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายในสวนสยาม กรุงเทพฯ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมจากคณะวิทยากรและผู้กำกับประจำหมู่ตลอดการทำกิจกรรม

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน