โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิไทยรัฐจัดการประกวดการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออกขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
คณะดำเนินการจากมูลนิธิไทยรัฐที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้แก่ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายประกอบ อินทนิล ที่ปรึกษามูลนิธิไทยรัฐ นางปราณี ซื่อสัตย์ ประธานกรรมการประเมิน นางจิรา จิตชาญวิชัยและนางณิชาพร นุตริยทัศน์ กรรมการประเมินในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมวางพวงมาลัย เพื่อระลึกถึง นายกำพล วัชรพล บุคคลสำคัญของโลก ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ หลังจากนั้น และโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการการประกวดการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ 2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ 3.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ 4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ 6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ 7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ 8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ บรรยากาศการประกวดการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาสื่อมวลชนศึกษาของโรงเรียนต่อไป และผลการประกวดฯ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจะขึ้นรับในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ 

 

บรรยากาศการประกวดการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา (ฺBest Practice) กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา
cr.krumai TR75


https://youtu.be/IIZxC7z9pC0

ในภาพอาจจะมี 2 คน, หน้าจอ, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ