โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมี นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมเป็นรูปแบบ Online และ On site คณะกรรมการบางส่วนเดินทางมาประชุมที่โรงเรียนและบางส่วน Online ผ่าน application zoom ในเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม