โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 มิถุนายน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 08.30-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและ MEP และช่วงบ่าย 13.00-15.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีแพทย์หญิงจุฑามาศ พิชัยรักษ์พร จากรพ.วิภาราม นวมินทร์ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การแยกแยะไข้หวัดใหญ่และไวรัสโควิด
จากนั้นนายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. ชี้แจงนโยบายการบริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อัตรากำลังครู การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา งานประกันอุบัติเหตุ การลงทะเบียนเข้า-ออกสถานศึกษา ช่องทางการติดต่อออนไลน์ และผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง และรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม