โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

สพฐ.ให้กำลังใจ ทร.๗๕ "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID -19"

2 ก.ค. 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติต้อนรับ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สตผ. นางปณิชา นัยเพียร รองผอ.สตผ. นายนิธิศ ภู่ชัย สตผ.และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นางฐิติวรรณ ไสวแสนยากร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นางมาตา แก้วเซ่ง รองผอ.สพป.กทม. นายอนิรุทธิ์ บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร.ทร.๗๕ และคณะครู ร่วมต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และนางมาตา แก้วเซ่ง รองผอ.สพป.กทม.ได้กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากสพฐ. นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร.ทร.๗๕ รายงานสรุปการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน และมาตรการการเตรียมความพร้อมของรร. โดยใช้มาตรการ 4 ปรับ 3 ห่วง 2 ต้อง ลำดับถัดจากนั้น นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.ได้ให้กำลังใจคณะครู ชื่นชมบรรยากาศ ภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 

ชมคลิปวีดีโอ https://youtu.be/t00s6881U8Y

ข่าวจากระทรวงศึกษาธิการ  https://www.obec.go.th/archives/284621

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง