โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ทร. ๗๕ มอบรางวัล กิจกรรมประกวดภาพถ่าย "เรารักแม่"
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย "เรารักแม่" ที่จัดขึ้นภายใต้ fanpage : Thairath75 มีรายชื่อ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และของรางวัล
ได้แก่ เด็กชายณภพ - ณภัทร ไชยเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ , อ.๑/๒
รางวัลชมเชย รับของรางวัล จำนวน ๖ รางวัล
๑. ด.ญ.ปรรณรัสสร เที่ยงจิตร์ ชั้น ป.๒/๒
๒.ด.ช.ปารณัท ชื่นชูผล ชั้น ป.๕/๓
๓. ด.ช.คงณัฐ ปราสาทวัฒนา ชั้น ป.๕/๓
๔. ด.ญ.ฤทัยทิพย์ เพียรสมพล ชั้น ม.๒/๒
๕. ด.ญ.ธิดารัตน์ วรผลิก ชั้น ม.๓/๓
๖. ด.ญ. สุธิมา เจริญสุข ชั้น ม.๓/๑
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกๆคนและขอขอบคุณ บริษัท มังกี้ อีที จำกัด ที่มอบเงินรางวัลและของรางวัลในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ