โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
อำลาครูปพน อินวรรณา (ครูอาร์ท)
๒๗ ส.ค. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอำลาคุณครูปพน อินวรรณา ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บริเวณหน้าเสาธง ในโอกาสจะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ สพม.เขต ๒ โดยมี นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบกระเช้าแสดงความยินดี และกล่าวอวยพรให้คุณครูปพน อินวรรณา นางอำนวยพร แก้วศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้กล่าวแสดงความยินดี ถัดจากนั้นครูปพนได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวอำลานักเรียนไว้ว่า "ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครู"