โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ กำพล วัชรพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนม์พรรษา