โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ขอขอบคุณ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด และบริษัท อีส แอม อาร์ ดีไซน์ สตูดิโอที่ให้การสนับสนุนชุดกีฬา ในการแข่งขันฟุตบอล Teachers Cup เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ