โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพาะเกียรติ ขอขอบคุณ คุณกิติกร คำสมุทร ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มอบของเล่น เสื้อผ้านักเรียน และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้สายชั้นปฐมวัยเพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และเหมาะสำหรับเด็กเล็ก