โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้อำนวยการกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย