โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในวันที่ ๒๕ กันยายน๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ห้องเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่รางวัลแด่โรงเรียนที่ชนะเลิศ Best practice สื่อมวลชนศึกษา