โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณจัดสรรโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้เปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา และครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กดูรายละเอียดการสมัครได้ดังนี้ 

ประกาศรับสมัคราครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ใบรับสมัคร