โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางนุชนาฏ เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง สถาบันสอนศิลปะการแสดงไท่ เหม่ย ลี่ จำนวน ๔๕ คน จากมณฑลปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน พร้อมเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนและทำบุญตักบาตรอาหารแห้งประจำเดือนสิงหาคมในช่วงเช้า โดยมี กิจกรรมการแสดงรำไทย การแสดงดนตรีและร้องเพลงจากนักเรียนจีน การสาธิตและทดลองทำขนมบัวลอย การละเล่นของเด็กไทย เป็นต้น กิจกรรมในครังนี้ นักเรียนทั้งชาวไทยและจีน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ