โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

การประชุมมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๗๕

การประชุมมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๗๕ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพ...

ประกวด Best Practice สื่อมวลชนศึกษา

มูลนิธิไทยรัฐจัดการประกวดการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออกขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐว...

เปิดโลกวิชาการ สานสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน ปีที่ ๓

Open house งานเปิดโลกวิชาการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:30 - 12.00 ...

ครบรอบ ๒๔ ปี อนิจกรรม นายกำพล วัชรพล

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครบรอบ ๒๔ ปี อนิจกรรม นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิไทยรัฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเร...

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่น...