โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ในวันที่ ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่...

ไทยรัฐ ๗๕ ประชุมร่วมกับ สรอ. กระทรวงไอซีที

        ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงา...

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่เป็นประจำ โดยบรรณารักษ์น้อย ของห้องขุมทรัพย์ทางปัญญา (ห้องสมุด)  ...