โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ไทยรัฐ ๗๕ เตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และการประเมินจาก สพป.กทม.

ในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร...

ผู้บริหารและคณะครูเดินทางไปส่งคุณครูพงศ์พิสิทธิ์ นามเสาร์ จ.สกลนคร

ในวันอาทิตย์ที่  ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้ออกเดินทางโดยรถตู้ เพื่อไปส่...

สอบแล้ว Pre - ONET ม.๓

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการจัดการสอบ Pre - ONET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ...

อำลาคุณครูพงศ์พิสิทธิ์ นามเสาร์

ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมอำลาคุณครูพงศ์พิสิทธิ์  นามเสาร์  ครู คศ. ๑  ที่จะย้า...

คณะครูร.ร.ท.ร.๒๒ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ทร.๗๕

ในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะครูจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้่ร่มเย็น) ่จ.สุราษฏร์ธานี และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับใหม่&...