โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียบริจาคหมวกนิรภัยให้โรงเรียน

ในวันที่  ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน สมบูรณ์  เสาวคนธ์  ได้รับมอบหมวกนิรภัยจากบริษัท เวสป...

ตัวแทนนักเรียน เขตสพป.กทม. ออกเดินทางไปแข่งศิลปหัตถกรรม จ.เพชรบุรี

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  63 ครูและนักเรียนได้ฝึกซ้อมกิจก...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 14.30 น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น ณ ห้องประชุม อาค...