โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

เตรียมประเมินผู้บริหารและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 ธ.ค. นี้

         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เตรียมพร้อมประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มลุ่มเจ้า...

โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากกระทรวงไอซีที

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.30 น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ฯได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากกระทรวงเทคโนโลยีส...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้ารอบระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่่ผ่านเข้ารอบงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภา...