โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย

นายวิเชียร สุขจันทร์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ และคณะครูสายชั้นปฐมวัย นำคณะนักเรียนสายชั้นปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล1 อนุบาล...

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. เป็นประธานในพิธี ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ สโมสรราชพ...

วันกำพล วัชรพล ๒๕๖๒

นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติร่วมจัดนิทรรศการวันกำพล วัชรพล บรรเลงดนตรีไทย และต้อนรับโดยห...

วันคริสมาส 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสมาสขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยมี นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. เป็นประธานในพิธี...