โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดั...

การประกวดผู้บริหาร โรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออกได้จัดโครงการประกวดผู้บริหาร โรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปีการ...

ตลาดนัดหัดขาย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ   คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ ...

จิตอาสา ๙๐๔

       การจัดกิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ วปร. หลักสูตรพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๓๐ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เ...

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะ...