โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.กทม.

ดร.ปรพล แก้วชาติ ผอ.รร. และผู้กำกับลูกเสือ พาลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มรัตนโกสินทร์เข้...

อวยพรวันคล้ายวันเกิดเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ

ดร.ปรพล. แก้วชาติ ผอ.รร.นำคณะครูร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ณ อาคารโฆษณา สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ...

ศึกษาดูงานสตูดิโอไทยรัฐทีวี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ สตูดิโอไทยรัฐทีวี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมไ...

อบรมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัด ได้จัดโครงการโรงเรียนหัวแข็ง โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจรา...

เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้มีการหาเสียงจากผู้เข้าสมัครจำนวน ๕ พรรค ประกอบด้วย  ๑. พรรค Hello Thairath  ๒. พรรคเที่ยงตรงคุณ...