โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ไทยรัฐ ๗๕ รวมพลังแห่งความภักดี

ไทยรัฐ ๗๕ รวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ...

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีต้อนรับ ดร.ปรพล แก้วชาติ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย...

อำลา ผอ.สมบูรณ์ เสาวคนธ์

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีอำลาท่านผู้อำนวยการสมบูรณ์ เสาวคนธ์ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่...

นิเทศติดตามต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา นำโดย นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายเสน่ห์...

พิธีอำลานักเรียน คุณครูสฐาปกร มีเฉย และคุณครูกินรี มุ่งมาตร

ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีอำลานักเรียน โดยมีคุณครูสฐาปกร มีเฉย และคุณครูกินรี มุ่งมาตร คุณครูได...