โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

สวนสนามค่ายวชิรวุธ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมสวนสนาม ณ ค่ายวชิรวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห...

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติด นำโดยท่านผู้อำนวยการนุชนาฏ เจริญสุข คณะครู และนักเรียน...