โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐ ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้แทนผู้ปกครองจากท...

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังวาลย์ ทัสนารมย์ฉีดวัคซีนป้องกัน hpv ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายอนามัย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังวาลย์ ทัสนารมย์ฉีดวัคซีนป้อ...

ขอขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐที่มอบหนังสือเข้าห้องขุมทรัพย์ทางปัญญา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติขอขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐที่ได้ส่งมอบหนังสือเข้าห้องขุมทรัพย์ทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีนิสั...

เจ้าหน้าที่รังวัด จากกรมที่ดิน ตรวจวัดพื้นที่ของบริษัท วัชรพล จำกัด จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน

๓๐ ก.ค. เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่รังวัด จากกรมที่ดิน ตรวจวัดพื้นที่ของบริษัท วัชรพล จำกัด จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน บริเวณหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพ...

ด้วยรักและผูกพัน

ด้วยรักและผูกพัน 21 ก.ค. 2563 งานอำลาและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูณิชาภัทร ธัญวงศ์ ครูณสุดา สวนเสริม ย้ายสถานศึกษา และครูคุณัชญ์ชนม์ ...