โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563)   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือ...

O17 e - service

O17  E - Service >>>e-office<<< สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กับโรงเรียน ...

O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >>สรุปสถิติการให้บริการแก่ผู้ปกครองในการขอใบรับรองผลการศึกษาและการขอย้ายสถานศึกษา<<...