โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒...

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๘ พรรษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ...

บริษัท มังกี้อีที จำกัด ตัวแทนสื่อจากศูนย์วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย

ขอขอบคุณ บริษัท มังกี้อี จำกัด ตัวแทนสื่อจากศูนย์วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย "เรารักแม่" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3...

จนท.ตรวจระบบสุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียน

จนท.ตรวจระบบสุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียน งานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสายไหมเข้าตรวจระบบสุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียน เช่น จุดล้างภาชนะ บ่อ...

จนท.สายไหมมอบแอลกอฮอล์ให้โรงเรียน

13 ก.ค. 2563 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหมที่นำแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มามอบให้โรงเรียนไทยรัฐวิทย...