โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร   นายวิเชียร  สุขจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  โทร. 02-9940936...

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O5 ข้อมูลการติดต่อ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียติ  ที่อยู่  455 หมู่ 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กร...