โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

ทหาร ตำรวจ จนท.เขตสายไหมเข้าตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในรร.ไทยรัฐ ๗๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสายไหม พ.ต.ท.ชวลิต ตรีหิรัญ สน.สายไหม เจ้า...

ทร.๗๕ คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ

9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้รับรางวัลเขิดชูเกียรติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีพญาไ...

การเปิดภารเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกในปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. ฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน โรง...

การเทน้ำหมัก กำจัดยุงลายจากผู้แทนชุมชน

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่เทน้ำหมักชีวภาพ ป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย จากผู้แทนชุมชน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐว...