โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

อำลา ครูพัชรี (ครูแขก) และครูพิมลพร (ครูเอ๋)

อำลา ครูพัชรี (ครูแขก) และครูพิมลพร (ครูเอ๋) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอำลาคุณครูพัชรี ศรีรัชวงษ์ และคุณครูพิมล...

โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส

โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส ๒๖ ส.ค. เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุมาลัย กองแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค๓๓๕๐ ที่ปรึกษาโรตารี เขตสายไหม ศน.เอื้องฟ้า ...

อำลาครูปพน อินวรรณา (ครูอาร์ท)

อำลาครูปพน อินวรรณา (ครูอาร์ท) ๒๗ ส.ค. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอำลาคุณครูปพน อินวรรณา ครูสายชั้นประถมศึกษาปีท...

ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่

ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ ๒๔ ส.ค. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงค...