โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

การพ่นหมอกกำจัดยุงลาย

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ผู้แทนชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น...

การลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนผ่าน QR Code

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและผู้ติดต่อราชการกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้า-ออกผ่าน QR Code ไทยชนะทุกครั้ง เพื่อ...

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑

ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จะจัดประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ประชุมผู้ป...