โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

นักกเรียนไทยรัฐ ๗๕ เผยแพร่หุ่นละครเล็กต่างแดน

ครูและนักเรียนโรงเรียนไทยวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 คนได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ในการแสดงหุ่นละเล็ก จากชุมนุมเยาวชนไทยรัฐ รั...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2559

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง บาร์ แอ...

ไทยรัฐ ๗๕ MOU โรงเรียนสุจริต

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.รับเอกสารการทำ mou โรงเรียนสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ...

เครือข่ายผู้ปกครองต้อนรับนักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ยืนรับนักเรียนเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกๆเช้าวัน...

ไทยรัฐ ๗๕ ชนะเลิศ สื่อมวลชนศึกษา ปี 2558

มูลนิธิไทยรัฐสนับสนุนและได้มีการจัดประกวด Best Practice การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในแต่ละภาค  สำหรับภาคกลาง-ภาคตะ...