โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

รับย้ายข้าราชการครู จำนวน ๕ อัตรา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับย้ายข้าราชการครู จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้  ๑. ข้าราชการครู สาขาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ...

ไทยรัฐฯ แสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับนาฎยศาลาหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ แสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  "สุดยอดเด็กไทย...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และลอยกระทง

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และวันลอยกระทง  มีการนิมนต์พร...

การมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้มีการมอบตัวนักเรียน เพื่อศึกษาในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. ...