โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

เทิดไท้องค์ราชินี วันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น  โดยมีผู้ปกครองและตัวแทนคุณแม่มา...

แถลงข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลงข่าว นายปัญญา แก้วกียูร ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. แถลงว...

ไทยรัฐ ๗๕ เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้ววันนี้

        วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เวลาประม...

ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ปี ๒๕๕๗

มูลนิธิไทยรัฐ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจะจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนที่สนใจสามา...

ทร.๗๕ ร่วมโครงการสร้างคนเก่ง คนดี มีสุข

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างคนเก่ง  คนดี  มีสุข  กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...