โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยนางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่  ๒  มีนาคม   ๒๕๖๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ  นำโดยนางนุชนาฏ  เจริญสุข ...

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เหรียญทอง...