โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

นร. ม๓ ทดสอบ PESA วิทย์-คณิตฯ

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดห้องเรียนเพื่อทำการทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (PESA...

ทร.๗๕ ร่วมกับ สพป.กทม. เตรียมความพร้อม เวทีวิชาการ "ประถมกรุงเทพดีที่สุด ปี ๒๕๕๗"

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เป็นเจ้าภาพจ...

ชนะเลิศ สื่อมวลชนศึกษาดีเด่น งานผู้บริหารไทยรัฐ

ในวันที่ ๔ - ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ๑๐๑ แห่งทั่วประเทศ ณ โซฟีเทล  กระบี่  โภคีธรา...

พิธีทบทวนและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย...

ไทยรัฐ ๗๕ ออกอากาศ Thairath TV ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ในวันที่่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ไทยรัฐทีวีช่อง ๓๒ ได้ออกอากาศเรื่อง ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐ  โดยมีโรงเรียนต้นแบบไทยรัฐวิทยา จำนวน ๕ โรงเ...