โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันสอบ O-NET และ NT

วันสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สอบในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗             &n...

Facebook Fanpage Thairath75

                 สามารถติดตามข่าวสารโรงเรียนได้จาก Facebook Fan page        &n...