โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ขอขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐที่มอบหนังสือเข้าห้องขุมทรัพย์ทางปัญญา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติขอขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐที่ได้ส่งมอบหนังสือเข้าห้องขุมทรัพย์ทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีนิสั...

เจ้าหน้าที่รังวัด จากกรมที่ดิน ตรวจวัดพื้นที่ของบริษัท วัชรพล จำกัด จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน

๓๐ ก.ค. เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่รังวัด จากกรมที่ดิน ตรวจวัดพื้นที่ของบริษัท วัชรพล จำกัด จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน บริเวณหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพ...

ด้วยรักและผูกพัน

ด้วยรักและผูกพัน 21 ก.ค. 2563 งานอำลาและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูณิชาภัทร ธัญวงศ์ ครูณสุดา สวนเสริม ย้ายสถานศึกษา และครูคุณัชญ์ชนม์ ...

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒...

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๘ พรรษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ...