โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมแอโรบิค ทร.๗๕ ????

กิจกรรมแอโรบิค ทร.๗๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมแอโ...

ทร.๗๕ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ทร.๗๕ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดก...

กิจกรรมวันสันติภาพสากล (International Peace Day)

กิจกรรมวันสันติภาพสากล (International Peace Day) ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี ๒๕๖๕ โ...

ทร.๗๕ ร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. ๖๕”

ทร.๗๕ ร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. ๖๕” ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. น.ส.พัชรี ศรีรัชวงษ์ ร...