โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  เอกสารเพิ่มเติมมาตรการส่งเสร...

การเตะฟุตบอลกระชับมิตร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับทีมครูเต้ FC และผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมการเตะฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อการกุศล โดยมี...

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ในงานสัม...

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

ผู้อำนวยการกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย   ...

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพาะเกียรติ ขอขอบคุณ คุณกิติกร คำสมุทร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพาะเกียรติ ขอขอบคุณ คุณกิติกร คำสมุทร ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มอบของเล่น เสื้...