โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต >>ดาวน์โหลด...

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1.ช่องทางออนไลน์หรือสังคมออนไลน์ได้แก่ กลุ่มไลน์ชั้นเรียน/กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง , Facebook&n...