โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่

ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ ๒๔ ส.ค. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงค...

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรม Science show เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Science show ๑๘ ส.ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเร...

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงปันถุงให้กับตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงปันสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย นายวิเชียร สุขจัน...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลุ่มสาระกา...