โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

E - Service

>>>e-office<<< สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กับโรงเรียน

ดาวโหลดเอกสาร

>>>คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา/วุฒิการศึกษาคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา/วุฒิการศึกษา<<<

ดาวโหลดเอกสาร

>>>คำร้องขอย้ายนักเรียน<<<

ช่องทางไลน์สายชั้น