โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ยินดีต้อนรับ นางนุชนาฏ เจริญสุข ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เข้าพบนายวิเชน โพชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยร...

ทร.๗๕ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ทร.๗๕ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิ...

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ????

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกั...

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ????

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต        คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศ...