โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยนางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่  ๒  มีนาคม   ๒๕๖๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ  นำโดยนางนุชนาฏ  เจริญสุข ...

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เหรียญทอง...

กิจกรรมแอโรบิค ทร.๗๕ ????

กิจกรรมแอโรบิค ทร.๗๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมแอโ...