โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน

  วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางนุชนาฏ เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครอง และนั...

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ ๗ - ๘  กันยายน ๒๕๖๖ นางนุชนาฏ  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายละออง...

กิจกรรมตลาดนัดหัดขายเดือนกันยายน

  วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางนุชนาฏ  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดหัดขา...

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ นายวิเชน  โพชนุกูล เล...

การติดตามโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ นางศศิธร  ภูบุญเต็ม ผ...