โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณจัดสรรโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอ...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด่วน 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่งนักการภารโรง เพศชาย   เงินเ...

สอบราคา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติเปิดสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 1.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา   เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2560 &nb...

สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้  ติดต่อสอบถาม 02-...